اجاره سیستم صوت کامل شامل ۱ جفت باند EV tx /صاب ۱جفت پاور میکسر ۱۰۰۰ دایناکورد ۳ +کراس اوور کامل قیمت ۲۰۰/۰۰۰ تومان(اپراتوری هزینه جدا ۱۰۰/۰۰۰ تومان )