مین برد U6A  این مین برد ۲ کانال می باشد و برای تابلوهای۲ردیفه و تک رنگ استفاده می شود.قیمت ۲۵/۰۰۰ تومان